+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@tasarimhaklari.com

YASAL HAKLAR

9

Yasal Haklar
Bilindiği gibi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının kazanılması kadar, kazanılmış hakların korunması da büyük önem taşımaktadır.

Biz ISO 9001:2008 Kalite Belgesi’ne sahip Başalan Patent Limited Şirketi olarak, 22 yılı aşkın deneyimimiz ve konusunda uzman kadromuz ile yurt içi ve yurt dışında fikri ve sınai mülkiyet haklarınızın tescili ve her türlü işlemlerinin takibi konularında hizmet verdiğimiz gibi, kazanılmış haklarınızın korunması amacıyla haksız rekabet uyuşmazlıkları konusunda da sizlere hizmet vermekten memnuniyet duymaktayız.

Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi için şirketimizle temasa geçmenizi rica ederiz.

554 sayılı KHK’ nin 17. maddesine göre; “Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir.” Tescilin sağladığı bu yasal haklar şunlardır:

Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icabda bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçlarla depolama, elde bulundurmak;
Tasarım belgesi sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek;
Bu maddenin önceki a ila b bendlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak;
Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak;
Gasp.
Yukarıda belirtilen fiiller vuku bulduğu takdirde başvuru sahibi, tasarıma vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir.

Endüstriyel tasarım sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılan durumları önleme hakkı bulunmaktadır:

Korunan tasarımın aynısının veya benzerinin üretilmesi,
Böyle bir ürünün satışının yapılması
Satışı için icapta bulunulması
İthal edilmesi
Ticari amaçla elde bulundurulması
Depolanması
Tecavüz yoluyla üretilen ürünlerin nereden ve nasıl elde edildiğinin bildirmekten kaçınılması
Lisans sahiplerinin lisans haklarını genişletmesi
Lisansın izinsiz olarak başkasına devredilmesi.
Tescilsiz tasarım kullananlar, bu haklardan yararlanamazlar.

Üste Git